دانلود مطلب
حجم فایل : 1.32 مگا بایت

الكتروكارديوگرافي:
عبارت است از ثبت امواج حاصل از فعاليت الكتريكي عضله قلب كه از طريق قرار دادن الكترود در سطح سينه و در اطراف قلب انجام مي گيرد.
اشتقاق هاي يك قطبي به وسيله ويلسون در سال 1932 معرفي گرديد در اين اشتقاق ها يك سر گالوانومتر به نقطه اي از بدن مثل اندامها و يا قفسه صدري و سر ديگر به نقطه صفر وصل مي شود كه شامل AVR ( مربوط به دست راست)AVL‌(مربوط به دست چپ)و AVF(مربوط به پاي چپ) است.
اشتقاق هاي مربوط به قفسه صدري يا ليدهاي پريكورديال كه تحت عنوان V6V1معروف است كه به ترتيب روي جدار قفسه سينهقرار مي گيرد.
V1 در چهارمين فضاي بين دنده اي در طرف راست استرنوم
V2 در چهارمين فضاي بين دنده اي در كنار چپ استرنوم
V3 بين V4و V2
V4در پنجمين فضاي بين دنده اي روي خط مياني ترقوهاي چپ MCL (Mid Clavicular Line )
V5- در پنجمين فضاي بين دنده اي روي خط زير بغلي قدامي چپ AAL (Anterior Axillary Line )
V6- پنجمين فضاي بين دنده اي طرف چپ در خط مياني زير بغل MAL (Mid Axillary Line )

ادامه مطلب را دانلود بفرمائید ...