دانلود مطلب
حجم فایل : 1.32 مگا بایت

پرونده

پرونده سندی جهت ثبت قانونی ومداوم اطلاعات مربوط به مراقبت بهداشتی از مددجو میباشد.

بعد از هر مراجعه به بیمارستان یا سایر مراکز اطلاعات مراقبت بهداشتی مددجو ثبت شده بدین ترتیب گزارش مستمر از شرایط ونیازهای مراقبت بهداشتی مددجو ارائه میدهد.

هدف از تهیه پرونده

ارتباط
پرداخت هزینه ها
آموزش
بررسی
پژوهش
ثبت قانونی

 

به جرات می­توان گفت که یکی از مهمترین مدارک پرونده بیماران گزارش پرستاری میباشد گزارش پرستاری جزئیات تعاملات بیمار و پرستار را منعکس میکند.

 ادامه مطلب را دانلود بفرمائید ...