دانلود مطلب
حجم فایل : 616 کیلو بایت

عوامل دخيل در رضايت گيرندگان خدمت
1- زمان انتظار براي دريافت خدمت
2- اطلاع يافتن از چگونگي خدمات ارائه شده
3- رفتار پرسنل
4- فيزيك و محيط درماني
5- كيفيت مراقبتهاي پزشكي و پرستاري
6- دسترسي به خدمات
7- پائين بودن هزينه هاي مستقيم پرداختي


 
پيشنهاداتي براي ارتقاء رضايت ارباب رجوع
 •      سرمايه گذاري در ساختار فيزيكي بيمارستان
 •      استفاده از نيروي انساني داراي مهارت بالا، خلاق و تحول گرا
 •      استفاده از تجهيزات روز
 •      افزايش مهارتهاي ارتباطي پرسنل و ايجاد الگوي رفتار مناسب و برخورد با بيمار
 •      افزايش اطلاع رساني از خدمات و چگونگي ارائه آن
 •      استفاده از تكنولوژيهاي نوين اداري
 •      افزايش انگيزه در پرسنل
 •      انتخاب مديران تحول گرا و نظارت گر
 •      ايجاد ساز و كارهايي براي افزايش توان مالي بيمارستان
 •      گسترش نظامهاي حمايتي و بيمه درماني
 •      راهنمايي بر اساس شرح وظايف
 •      در ارائه خدمات هيچ تبعيضي بين ارباب رجوع قائل نشويم.
 •      امور را بر اساس ضوابط نه بر اساس روابط انجام دهيم.
 •      تا حد امكان فرايند انجام كار راحت تر، كوتاهتر و شفاف تر باشد.
 •  
رضايت ارباب رجوع هدف اصلي سازمان است
 •      لطفاً خود را به جاي ارباب رجوع بگذاريد
 •      اطلاع رساني درست و دلسوزانه
 •      از راهنما استفاده كنيم
 •      در ساعات اداري در محل كارتان حضور داشته باشيد.
 •      تبسم يك زبان همگاني است كه مردم سرتا سر دنيا آن را درك مي كنند.
 •      خود را به جاي ارباب رجوع بگذاريد
 •      كار ارباب رجوع را با تأخير انجام ندهيم.
 •      هر سازمان موفقي به ارباب رجوع مي انديشد.
 •      مشكل خود را به دوش ديگران نيندازيد
 •      ارباب رجوع را به همديگر پاس ندهيد.
 •      هميشه باور داشته باشيد كه ما فقط و فقط به خاطر وجود ارباب رجوع حقوق مي گيريم
آداب برخورد با ارباب رجوع

?    در برخورد با ارباب رجوع صبر و حوصله داشته باشيم.
?    با ارباب رجوع به گونه اي سخن بگوئيد كه براي آنان قابل فهم و درك باشد.
?    با گشاده رويي با ارباب رجوع برخورد نمائيم.

مهمترين اهداف تكريم ارباب رجوع در بيمارستان

    - اطلاع رساني مناسب به بيماران و مراجعين درباره نحوه خدمت رساني از طريق تابلو اعلانات، بروشور و ...
    - بازنگري و اصلاح و مهندسي روشهاي انجام كار
    - تدوين منشور اخلاقي سازمان به منظور ايجاد برخورد منصفانه و مناسب
    - نظرخواهي از مراجعين
    - ايجاد ساز و كارهاي لازم به منظور تشويق كاركناني كه از آنها رضايت داريم و برخورد با كاركنان خطا كار