دانلود مطلب
حجم فایل : 616 کیلو بایت

عوامل دخيل در رضايت گيرندگان خدمت
- زمان انتظار براي دريافت خدمت
2- اطلاع يافتن از چگونگي خدمات ارائه شده
3- رفتار پرسنل
4- فيزيك و محيط درماني
5- كيفيت مراقبتهاي پزشكي و پرستاري
6- دسترسي به خدمات
7- پائين بودن هزينه هاي مستقيم پرداختي


پيشنهاداتي براي ارتقاء رضايت ارباب رجوع
* سرمايه گذاري در ساختار فيزيكي بيمارستان
* استفاده از نيروي انساني داراي مهارت بالا، خلاق و تحول گرا
* استفاده از تجهيزات روز
افزايش مهارتهاي ارتباطي پرسنل و ايجاد الگوي رفتار مناسب و برخورد با بيمار
افزايش اطلاع رساني از خدمات و چگونگي ارائه آن
استفاده از تكنولوژيهاي نوين اداري
افزايش انگيزه در پرسنل
انتخاب مديران تحول گرا و نظارت گر
ايجاد ساز و كارهايي براي افزايش توان مالي بيمارستان
گسترش نظامهاي حمايتي و بيمه درماني
راهنمايي بر اساس شرح وظايف
در ارائه خدمات هيچ تبعيضي بين ارباب رجوع قائل نشويم.
امور را بر اساس ضوابط نه بر اساس روابط انجام دهيم.
تا حد امكان فرايند انجام كار راحت تر، كوتاهتر و شفاف تر باشد.


رضايت ارباب رجوع هدف اصلي سازمان است
لطفاً خود را به جاي ارباب رجوع بگذاريد
اطلاع رساني درست و دلسوزانه
از راهنما استفاده كنيم
در ساعات اداري در محل كارتان حضور داشته باشيد.
 

تبسم يك زبان همگاني است كه مردم سرتا سر دنيا آن را درك مي كنند.
خود را به جاي ارباب رجوع بگذاريد
كار ارباب رجوع را با تأخير انجام ندهيم.
هر سازمان موفقي به ارباب رجوع مي انديشد.
مشكل خود را به دوش ديگران نيندازيد
ارباب رجوع را به همديگر پاس ندهيد.
هميشه باور داشته باشيد كه ما فقط و فقط به خاطر وجود ارباب رجوع حقوق مي گيريم

آداب برخورد با ارباب رجوع

در برخورد با ارباب رجوع صبر و حوصله داشته باشيم.
با ارباب رجوع به گونه اي سخن بگوئيد كه براي آنان قابل فهم و درك باشد.
با گشاده رويي با ارباب رجوع برخورد نمائيم.

مهمترين اهداف تكريم ارباب رجوع در بيمارستان
اطلاع رساني مناسب به بيماران و مراجعين درباره نحوه خدمت رساني از طريق تابلو اعلانات، بروشور و ...
بازنگري و اصلاح و مهندسي روشهاي انجام كار
تدوين منشور اخلاقي سازمان به منظور ايجاد برخورد منصفانه و مناسب
نظرخواهي از مراجعين
ايجاد ساز و كارهاي لازم به منظور تشويق كاركناني كه از آنها رضايت داريم و برخورد با كاركنان خطا كار