دانلود مطلب
حجم فایل : 8.22  مگا بایت

عنوان: مدیریت بحران (اجرایی در سایت‌های بیمارستانی)
ارائه‌کننده: دکتر حمیدرضا حبیب‌اللهی
پاییز ۹۱


  تعاریف

حوادث و بلایا:
گسیختگی شدید جغرافیایی یا شرایط اضطرابی با شدت بالاست
که نتایجی چون:    
مرگ
آسیب و صدمات مالی
جانی و بیماری به همراه داشته و با روش‌های معمول و
منابع موجود به‌طور مؤثر نمی‌توان آن را کنترل کرد.
و در نتیجه نیاز به کمک‌های خارجی وجود دارد.
 
حادثه و بلا از دیدگاه WHO:
موقعیتی است که تجهیزات و ابزار محلی لازم برای حمایت از زندگی و حیات انسان‌ها به‌دلیل حوادث طبیعی یا انسان‌‌ساز از بین رفته است.

Rate حوادث در دنیا:
·         ۵۰۰حادثه در سال
·         ۸۰میلیون نفر در معرض حادثه
·         ۷۴/۰۰۰نفر مصدوم
·         ۵۰/۰۰۰نفر فوتی و مرگ
·         ۵/۰۰۰/۰۰۰نفر جابه‌جایی به علت حادثه


شعار سازمان بهداشت جهانی (WHO) در سال ۲۰۰۹:
«سـلامت در حـوادث و بلایـا»
جایگاه ایران در حوادث جهان   
        از ۴۰مورد حادثه جهان ۳۱مورد در    ایران اتفاق می‌افتد
        مقام چهارم در آسیا و ششم در دنیا
       آسیب‌پذیری ۱۰۰۰برابر آمریکا،100 برابر ژاپن


خطر و حادثه در بیمارستان
الف) آمادگی بیمارستانی: فراهم نمودن سیاست پاسخ
تعیین قابلیت پاسخگویی
راهنمایی عملی استاندارد برای فعالیت‌های فوریتیِ بخش‌های مختلف بیمارستانی در هنگام بروز حوادث و بلایا
وقوع رویدادهای داخلی یا خارجی که می‌تواند کارکنان بیمارستان، بیماران، ملاقات‌کنندگان و جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.

هدف اصلی:
کاهش مرگ و میر
افزایش تعداد نجات‌یافتگان
تقلیل عوارض معلولیت
تسکین دردهای جسمانی و روانی حادثه‌دیدگان

چرخه مدیریت حوادث و بلایا
1) کاهش اثرات
2) آمادگی: شامل اقدامات پیشگیرانه
3) پاسخ: شامل اقدامات حین و بعد حادثه
4) توانبخشی و بازتوانی: اقدامات کوتاه، میان و درازمدت بعد از حادثه

مرحله اول از چرخه مدیریت حوادث و بلایا

I) کاهش اثرات: شامل اقدامات کاهش تأثیرات سوء حوادث
تعاریف لازم: بلا؛ نیاز به کمک جهانی
موقعیت فوریت: نیاز به انسجام ملی
حادثه و مخاطرات: احتمال وقوع آنها وجود دارد (تهدیدهای محتملی هستند که ممکن است در محدوده‌ای از زمان و در مکانی مشخص رخ دهند که معمولاً با مرگ‌ومیر و یا صدمات شدید همراه هستند)
خطر: احتمال کیفی و یا کمی از یک مخاطره و حادثه است.

فرآیند آمادگی: یک فرآیند مداوم، پویا و پیشرونده جهت شناسایی تغییر در
تهدیدات
و
مخاطرات
و
تغییرات سطح آمادگی می‌باشد.

لزوم و چرایی از انجام مانور:
شناخت و شناسایی تغییرات لازم و ضروری به منظور بهبود آمادگی و مقابله با حوادث

دستورالعمل اعتباربخشی:
انجام دو بار در سال تمرین برنامه مقابله با بحران

مراحل فرآیند تحلیل مخاطرات و آسیب‌پذیری
       (a  تعیین مخاطرات (شامل همه موارد تا حتی قطع اینترنت، رادیو و ...)
       (b تعیین احتمال وقوع مخاطرات
       (c تعیین یک یا چند مخاطره و بررسی میزان آسیب‌پذیری بیمارستان
       (d تعیین سطح آمادگی فعلی بیمارستان
       (e تعیین اولویت اقدامات به‌منظور کسب آمادگی یا ارتقاء سطح آمادگی

موارد مرتبط با احتمال وقوع بلایا و یا مخاطرات
(a خطر واضح یا تجزیه شده
(b اطلاعات تاریخی
(c آمارهای مرتبط با تجهیزات

موارد مرتبط با ریسک یا خطر
(a تهدید سلامت و حیات
(b اختلال در ارائه خدمات
(c احتمال آسیب و تخریب ساختمان و محیط فیزیکی
(d از دست دادن اعتماد عمومی
(e تأثیرات و صدمات
نگرانی‌های قانونی(f 
موارد مرتبط با آمادگی
(a وضعیت برنامه موجود
(b وضعیت آموزش
(c وضعیت بیمه‌ها
(d وجود سیستم پشتیبان
(e وجود منابع احتمالی

شاخص ایمنی بیمارستان
    معرف این است که بیمارستان می‌تواند در شرایط وقوع بلایا فعال بوده و وظایف خود را انجام دهد.

سطوح مختلف ایمنی در بیمارستان (شاخص ایمنی)
سطح اول: بیمارستان بعد از خطر سرپا و می‌تواند عملکرد خود را ادامه و از جان افراد درون آن محافظت کند
سطح دوم: بیمارستان در مقابل حوادث مقاوم ولی تجهیزات و خدمات حیاتی در آن در معرض خطر است.
سطح سوم: در زمان حادثه بیمارستان و کلیه افراد موجود در آن در معرض خطر است.

فرآیند و مراحل پاسخ به حادثه
(a مرحله فعال‌سازی
(b مرحله اجرایی
(cمرحله بهبودی

مرحله فعال‌سازی از فرایند پاسخ به حادثه:
الف. آگاه‌سازی و پاسخ اولیه
ب. سازماندهی، فرماندهی و کنترل

مرحله اجرایی از فرآیند پاسخ به حادثه
الف. امداد و نجات
ب. تریاژ
ج. مدیریت قطعی بیماران و مخاطرات موجود

مرحله بهبودی از فرآیند پاسخ به حادثه
الف. خروج از صحنه
ب. بازگشت به وضعیت عادی
ج. تخلیه احساسی و هیجانی مصدومین
و ارائه‌دهندگان خدمات سلامتی

 
استراتژی، مدیریت عملیات اجرایی و کنترل و نظارت
و برنامه‌ریزی ...!


باتوجه به اهميت موضوع و در راستاي ارتقاء ايمني موارد مورد بحث بيمارستان پارسيان با تلاش مستمر سعي در ايمن كردن محيطي امن براي پرسنل- بيماران و همچنين پاسخ به حوادث احتمالي دارد ، لذا تيم خطر حوادث و بلايا و همچنين كميته مربوط به صورت مداوم جلسات مربوطه را برگزار مي كند و با ادارات مربوطه در ارتباط نزديك مي باشد كه ان شاالله بتوان  محيطي ايمن و امن را از نظر داخلي و پاسخ به بلاياي احتمالي بيروني داشته باشيم .