دانلود مطلب
حجم فایل : 1.33 مگا بایت

 

كتابچه راهنماي كنترل عفونت
بيمارستان فوق تخصصي پارسيان
سال 92-91
 
گرد آوردندگان

-        اشرف كاظمي     -    مرجان ميرزائيتشكر و قدرداني
تهيه اين مجموعه با حمايت ، مشاركت صميمانه و دل سوزانه اعضا محترم كميته و مسئولين محترم بيمارستان پارسيان صورت پذيرفته كه دراين جا از زحمات بي شائبه اين عزيزان كمال تشكر را داريم .
با همكاري ...
-        جناب آقاي دكتر بهرام اسدي                  مدير عامل محترم بيمارستان
-        جناب آقاي دكتر محمدرضا نوروزي         رئيس محترم هيئت مديره بيمارستان
-        جناب آقاي دكتر ارمنده                           رئيس محترم بيمارستان
-        جناب آقاي دكتر يادگاري                         رئيس كميته كنترل عفونت
-        سركار خانم توكلي                                    مديريت پرستاري
-        سركار خانم ميرزائي                                  مدير اعتبار بخشي
 
                                                                                                                                          اشرف كاظمي

 

مسئول كنترل عفونت


مقدمه
افزايش مقاومت هاي ميكروبي و نياز به خدمات پزشكي بروز عفونت هاي ناشي از خدمات درماني را اجتناب ناپذير مي سازد . عفونت هاي بيمارستاني روز به روز از اهميت بيشتري برخوردار گشته و نظام سلامت كشور را به چالشي جدي وا مي دارد .
طبق آخرين اعلاميه سازمان جهاني بهداشت WHO در اكتبر 2005 ، ساليانه در جهان 4/1 ميليون نفر مبتلا به عفونت هاي بيمارستاني مي گردند . بروز عفونت هاي بيمارستاني از حدود 5 تا 15% در كشور هاي توسعه يافته و حدود 25% در كشور هاي در حال توسعه متغير است. 
كنترل عفونت هاي بيمارستاني هم اكنون يك الويت جهاني است و شعار مراقبت تميز ، مراقبت سالمتري است به همين منظور مطرح گرديده است .
با انتخاب روش استاندارد NNIS و با تبيين ساختار تشكيلاتي وشرح وظايف كميته هاي كنترل عفونت و بخش هاي مختلف درگير در اين برنامه منظم مراقبتي واحدي ، طراحي شده كه بايد با دقت به كار گرفته شود .
پيشاپيش از همه همكاران عزيز در كليه بخش ها كه در اجراي اين برنامه همكاري مي نمايند ، صميمانه تشكر  مي نمايم. خواهشمندم هر گونه اشكال و پيشنهاد خود را جهت بازنگري ساليانه به كميته كنترل عفونت بيمارستان اعلام فرمائيد .

ادامه کتاب را دانلود فرمائید ...