راه های تماس با بیمارستان فوق تخصصی پارسیان
آدرس : تهران ، سعادت آباد ، سرو شرقی ، نرسیده به میدان فرهنگ

تلفن : 71002  و  161 / 151 / 22097131

نمابر : 22362522

ایمیل : info@parsianhospital.ir