نام و نام خانوادگی تخصص تلفن مطب آدرس مطب رزومه
 صف آرا حسن  متخصص 22366735 021 تهران سعادت آباد ميدان كاج ابتداي سرو شرقي مركز خريد پايدار طبقه 4 واحد 401 -
 2. توانا ساسان  فوق تخصص  88660473 - 44022966 م ونك ابتداي ولي عصر جنوبي پايين تر از اداره استاندارد بالاي داروخانه دكتر فخرايي ط 3 روزهاي فرد. جنت اباد