نام و نام خانوادگی تخصص تلفن مطب آدرس مطب رزومه
 1. قيني محمد رضا  متخصص  88715170 تقاطع وليعصر و شهيد بهشتي-ابتداي خيابان شهيد عبادي(خيابان طوس)پلاك 20 -واحد 10 شنبه 2 شنبه سه شنبه  
 2. سخاوت فر پوريا  متخصص  22368460 سعادت آباد - ميدان كاج - خ سرو غربي - ساختمان سينا - شماره 16