نام و نام خانوادگی تخصص تلفن مطب آدرس مطب رزومه
   رستمي نعمت اله  فوق تخصص  88070253-88086516  شهرك غرب بلوار فرحزادي ايستگاه دريا بوستان 2شرقي پ6 و4(روزهاي زوج)  
 2.  آزاده پيام  متخصص  22866116- 22891574  خ شريعتي بالاتر از سيدخندان ابتداي پارك شريعتي - ك بخشي  شنبه و يكشنبه و سه شنبه  ساعت 3 تا 8. بيمارستان امام حسين صبحها  
 3.  موسوي  سيداسداله  فوق تخصص