نام و نام خانوادگی تخصص تلفن مطب آدرس مطب رزومه
1. رضايي آذر متخصص 2220386 قزوين خ فردوسي چهارراه بوعلي ساختمان پزشكان فردوسي  
2. ارجمندي بانو متخصص 22273934 خ دكتر شريعتي اول ميرداماد دست راست ساختمان شماره 3 . بيمارستان فيروزگرآتيه خاتم  
برنجيان محمدرضا متخصص 22533238 مجيديه شمالي پايين تر از مخابرات جنب داروخانه شمس آباد پلاك 528.بيمارستان آسيا كوثر  
4. بهرام وندي احمد متخصص 88729697 خ- وليعصر- پايينتر از پارك ساعي جنب پمپ بنزين ساختمان سرو ساعي . بيمارستان آبان روزهاي زوج 1/5تا7/5  
5. مرشديان پروين متخصص 22073565 سعادت اباد خ سرو غربي نبش خ بخشايش ساختمان پزشكان سرو بيمارستان خاتم النبياءامام حسين  
6. شريفي اكرم السادات متخصص 88834568و77436805و77439184 خ مطهري خ جم ساختمان 80طبقه سوم . خ پيزوزي روبروي خ سوم نيروي هوايي جنب داروخانه اطمينان . بيمارستان آپادانا پاسارگاد  
7. قاضي زاده شوزا متخصص 88881654-27625380 ساختمان پزشكان پارسيان خ مير داماد- جنب دفينيه- بازار بزرگ مير داماد- پ 310- طبقه دوم- واحد 221-( بيمارستان خاتم النبيا)  
8. فاخري طراوت متخصص 7270999 كرمانشاه پاركينگ شهرداري روبروي مسجد حاج تقي ساختمان گل مريم مطب دكتر مشهدي  
قطبي شعله متخصص   بيمارستان بانك ملي  
10. وزير دفتري هوشنگ متخصص 88778499 وليعصر بالاتراز پارك ساعي روبروي كوچه 34ساختمان پارسه شماره 1184  
11. امامي سوسن متخصص 88886700و88879222 ميدان ونك-ضلع جنوب شرقي-ساختمان پزشكان 20  
12. دانش فر سرور السادات متخصص   ساختمان پزشكان پارسيان - سعادت اباد  
13. صفوي نوشين متخصص 88324898 مطهري چهار راه مفتح ساختمان 230(يكشنبه و چهار شنبه)  
14. حاجيان پوران متخصص 88884507-8 وليعصرروبروي بيمارستان دي نبش كوچه دوم گاندي پ1225 س پ دي  
15. حقيقي ناتاشا متخصص 77528466 هفت تير-بهارشمالي-روبروي داروخانه دكتربهارستاني-پلاك 347-واحد2  
16. احمدپور روشنك متخصص   ونك صانعي پ29. شنبه صبح 11تا1  
عطار زاده عبدالرحمن متخصص 27625379-80 ساختمان پزشكان  
18. يونسي معصومه متخصص زنان و زایمان-فلوشیت نازایی 0711-6462974 شيراز - بيمارستان مادر و كودك - دروازه قرآن  
19. دانش بدي بتول متخصص