نام و نام خانوادگی تخصص تلفن مطب آدرس مطب رزومه
1. كاظمي فريد متخصص 88037075 خيابان يوسف آباد خ 63 پلاك 1 واحد 8  
طباطبايي آل طه سيدسعيد متخصص  27625329-30  ساختمان پزشكان پارسيان ط1 روزهاي     1شنبه و 3 شنبه 4عصر  
3.
 
 رحيمي زاده ابوالفضل متخصص   88661244  خ وليعصر بالاتر از بيمارستان دي بعد از توانير ك نيلو ساختمان پزشكان نيلو (پارس)  
 4.  آذر مازيار متخصص    88812822-88830313  خ مطهري - ابتداي خيابان فجر- ساختمان سپيد- شماره 88   
 5.  ستوده مسعود متخصص   88726444-88102444-88102445  خ وليعصر-بالاتر از سه راه بهشتي-پلاك 1049/1 ساختمان پزشكان كيميا روزهاي زوج  
 6.  علياري محمود متخصص     پارسيان و ميلاد درمانگاه دارند  
 7.  كوثري محمد رضا متخصص   33344885  خيابان پيروزي-ايستگاه چهار صد دستگاه-مقابل داروخانه پيروزي-ساختمان 317-طبقه چهارم (بجز پنجشنبه ها 5 تا 9 )  
   حميديان سيد مجيد فوق تخصص  22366145  ساختمان پزشكان ط 2هرروز بجز پنج شنبه ساعت 1الي 4  
9.   باباپور آرش متخصص       
 10.  آرمان فر مهران متخصص