اتاق عمل

این بیمارستان با 9اتاق عمل فعال در کلیه رشته های تخصصی و فوق تخصصی اعم از جراحی قلب باز ،جراحی عمومی ،جراحی مغز و اعصاب ،اورولوژی ،زنان و زایمان ،جراحی پلاستیک، ارتوپدی(آرتروسکپی،جراحی ستون مهره ها و تعویض مفاصل زانو و ران) ،جراحی لاپاراسکوپی زنان ،جراحی اطفال ،جراحی فک و صورت ،جراحی چشم وگوش و حلق وبینی است و در طبقه چهارم بیمارستان واقع میباشد
اتاق2 اتاق عمل یکپارچه یا آندوآلفا است که این اتاق دارای تجهیزات پیشرفته  جهت انجام لاپاراسکوپی و سیستم Elit HD میباشد.
اتاق 3دارای ماشین قلب و بالن پمپ و دستگاه DCشوک میباشد.
اتاق 4دارای دیوارهای سربی و اتاق مربوط به عمل های جراحی ارتوپدی و Spin میباشد.
اتاق 5و 6 جهت عمل های رادیولوژی که دارای دستگاه آب یونیزه میباشد.
اتاق 8 مجهز به تمامی وسایل لاپاراسکوپی ،ازوفاگوسکوپی ،برونکوسکوپی میباشد.
اتاق 9 اتاق عمل عفونی میباشد.
2عدد ترالی کد بزرگسال و اطفال با تمامی تجهیزات و داروهای لازم در ریکاوری قرار دارد و چک آن روزانه توسط پرسنل ریکاوری انجام میگیرد
ریکاوری شامل 8عدد مانیتورینگ بیهوشی میباشد که همزمان قابلیت ارائه خدمات به 8 بیمار را به طور همزمان دارد.
سه عدد دستگاه DC الکتروشوک در اتاق 1 و 3و ریکاوری قرار دارد.
دستگاه لاپاراسکوپی ولف و المپوس در اتاق های 6و8
2عدد دستگاه آتروسکوپی اشتورز در اتاق 4
یونیت اورولوژی و سنگ شکن ولف در اتاق 5که تمامی اعمال جراحی اورولوژی با پیشرفته ترین امکانات در این اتاق انجام میگیرد
 
سرپرستار بخش : سرکارخانم زینب بختیاری
 
رئیس بخش : آقای دکتر زندی
 
تلفن داخلی :2466-2467