پذيرش بيمارستان پارسيان از سه طريق انجام می پذيرد :

• ارجاع از کلينيک
• اورژانس بيمارستان
• ارجاع از مطب پزشکان• پذیرش بیمار با مراجعه حضوری و ارائه دستور بستری و مدرک شناسایی معتبرانجام می پذیرد.
• درصورت نداشتن دستور پزشک جهت بستری (با هماهنگی تلفنی پزشک معالج )و پس از تائید پزشک مربوطه این امر امکان پذیر است .
• پذیرش بیمارستان بصورت 24 ساعته  از طریق پذیرش مرکزی واقع در طبقه همکف انجام مي گيرد.
• لازم به ذکر است در اعمال جراحی زنان مانند سزارین،هیسترکتومی و انواع کورتاژها و غيره ،همراه داشتن شناسنامه و رضایت همسر الزامی می باشد .
• لطفا قبل از پذیرش بستری جهت اطلاع از وضعیت رزرو تخت و اتاق ها با شماره   21-22363312  تماس حاصل فرمائید.
• حتی المقدور 24 ساعت قبل از پذیرش جهت دریافت معرفی نامه از سازمان های بیمه گر اقدام نموده و هنگام پذیرش ارائه شود.