ليست بيمه هاي بستري طرف قرارداد بيمارستان فوق تخصصي پارسيان


 
بيمه هاي طرف قرارداد
1
ايران-ايران صادرات -كارت طلايي ايران
2
البرز- البرز (بانك ملي)
3
دانا- كارت طلايي دانا
4
آسيا به غیر از مخابرات استان تهران و ایران
5
سينا
6
پارسيان (کارت طلایی پارسیان)
7
شركت سلامت وبهداشت ودرمان صنعت ومعدن (شسبد)
8
كمك رسان
9
ما (ملت ايران )
10
صداوسيما
11
بانكها( رفاه كارگران – صنعت ومعدن توسعه صادرات ملت سپه-مركزي-مسكن-كشاورزي-تجارت -بانك مهر ايران
12
اداره كل سلامت مجلس شوراي اسلامي
13
رازي
14
سامان
15
معلم
16
صندوق بازنشستگي صنعت نفت
17
ميهن
18
صندوق رفاه كيش
19
آرمان
20
شركت ملي صنايع مس
21
رياست جمهوري
22
سازمان گسترش ونوسازي
23
شركت نفت فلات قاره
24
کار آفرین
25
ملت
26
هواپيمايي هما
27
نیروهای مسلح
28
آتيه سازان حافظ
29
نوین
30 شهرداري
31
 كوثر
32
كانون سردفتران
 

ليست بيمه هاي سرپایی طرف قرارداد بيمارستان فوق تخصصي پارسيان سال 97


 
بيمه هاي طرف قرارداد
1
نیرو های مسلح رسمی - نیروهای مسلح وظیفه - نیروهای مسلح جانباز - (دفترچه)
2
پارسيان - کارت طلایی پارسیان (کپی کارت)
3
پرسنل پارسيان كمك رسان (معرفی نامه)
4
سرپایی ملت (معرفی نامه)
5
صداوسيما (دفترچه)
6
بانكها رفاه كارگران(معرفی نامه) – صنعت ومعدن توسعه صادرات - صادرات - ملت سپه-مركزي-كشاورزي-تجارت دفترچه
7
اداره كل سلامت مجلس شوراي اسلامي (کپی کارت)
8
صندوق بازنشستگی صنعت نفت (دفترچه)
9
صندوق رفاه کیش (دفترچه)
10
شرکت ملی صنایع مس (دفترچه)
شرکت ملی صنایع مس (بیماران خاص) دفترچه

 
11
سازمان گسترش ونوسازي (کپی کارت)