دفتر سلامت روان شناسي
معرفي درماني دفتر سلامت روان و روان شناسي

1- مشاوره
به زبان ساده مشاوره عبارت است از هر نوع ارتباطي كه در آن يك شخص متخصص براي فهم بهتر و حل و فصل مشكلاتش مراجعه مي كند.
_ درمان اختلالات رفتاري در خانواده
_ مشاوره خانوادگي و زوج درماني
_ آموزش مهارت هاي اصلي در كنترل كيفيت زندگي


2-روان درماني
به شيوه هايي گفته مي شود كه در آن مشكلات رواني و عاطفي از طريق بيان مشكلات با يك درمانگر و روانشناس و گفتگو ، درمان مي شود و روانشناس به شناخت بهتر فرد كمك مي كند.
اهداف روان درماني عبارتند از:
- تغيير الگوي آسيب زاي رفتاري فرد
_ بهبود احساس ارزشمندي
_ حل و فصل تعارض ها


3-روان شناسي كودك و فرزند پروري
هدف از آموزش فرزند پروري و روانشناسي كودك اصلاح نقص ها و بالا بردن توانايي آنها در جهت بهبود كيفيت زندگي و ارتقاي عملكرد آنها مي باشد كه شامل:
_ مشكلات رفتاري
_ آموزش و بهبود مهارت هاي رفتاري و سازگاري كودكان به همراه آموزش والدين
_ درمان ترس كودكان و مشكلات دلبستگي شديد و اضطراب جدايي
_ درمان لجبازي و منفي گرايي و ...
_ درمان بدخوابي و رفتارهاي ناپسند دهاني (مكيدن شصت ، جويدن ناخن ، گاز گرفتن و ...)
_تست هاي هوش و اندازه گيري هوش كودكان


چكاپ و ويزيت :
شناخت اصلي ترين علائم برخي از بيماري ها شامل افسردگي ، اضطراب ، وسواس و ...
آموزش خود درماني جهت پيش گيري از بيماري ها
برگزاري كارگاهها و دوره هاي آموزش روانشناسي
دفتر سلامت و روان