واحد سنگ شکن
اين بخش شامل:
1- درمانگاه ارولوژي
2- سنگ شكن
3- يوروديناميك

1- پزشكان متخصص جهت معاينه بيماران كه با مشكلات ارولوژي (جراحي كليه و مجاري ادرار) از قبيل مشكلات پروستات ، ناتواني جنسي ، سنگ هاي كليه و مثانه و مشكلات مجاري ادرار، همه روزه از ساعت 8 الي 14 در بيمارستان حضور دارند.

2-سنگ شكن برون اندامي ( ESWL )با اين دستگاه سنگ شكني سنگ هاي كليه و مثانه به صورت غير تهاجمي با امواج صوت بدون نياز به بيهوشي توسط تكنسين دستگاه زير نظر جراح مربوطه به صورت سرپايي انجام  مي پذيرد. مدت زمان انجام اين كار حدود يك ساعت است و بيمار در همان روز به تشخيص پزشك با آموزش هاي لازم بعد از سنگ شكني مرخص مي گردد.

3-يوروديناميك يا نوار مثانه يك روش تشخيص براي بيماران با مشكلات مجاري ادراري مثانه و پروستات با دستور پزشك و زير نظر پزشك مربوطه توسط تكنسين انجام مي پذيرد و پزشك متخصص ارولوژي گزارش مي دهد.
كليه فعاليت هاي اين واحد زير نظر مسئول فني مي باشد.
جهت وقت دهي بيماران مي توانند همه روزه از ساعت 8 الي 14 با اين مركز تماس حاصل نماييد.


روابط عمومي بيمارستان پارسيان