بیمارستان فوق تخصصی پارسیان
ضمن عرض سلام و خوش آمد گوئي ، سایت حاضر با هدف آشنائي شما عزيزان با امكانات ، تسهيلات و برخي ضوابط اين مجموعه تهيه و تنظيم گرديده است . روسا ، مسئولين و كليه پرسنل اين مجموعه ، ارائه خدمات درماني با بالاترين كيفيت و ايمني ، مطابق با دانش روز و استاندارد هاي ملي و بين المللي و رعايت حقوق بيماران را سرلوحه انجام وظايف خويش قرار داده و با تمام تلاش سعي در تحقق اين امور دارند .